Home T

Tegan & Sara lyrics

(126 lyrics)
Tegan & Sara Albums
Hey, I'm Just Like You
Hey, I'm Just Like You
2019
12 tracks
Genre: Alternative
Love You to Death
Love You to Death
2016
10 tracks
Genre: Pop
Heartthrob
Heartthrob
2013
10 tracks
Genre: Alternative
Heartthrob (Deluxe Version)
Heartthrob (Deluxe Version)
2012
12 tracks
Genre: Alternative
The Con Demos
The Con Demos
2011
14 tracks
Genre: Alternative
Get Along (Live)
Get Along (Live)
2011
15 tracks
Genre: Alternative
The Complete Recollection (1999-2010)
The Complete Recollection (1999-2010)
2010
50 tracks
Genre: Alternative
Alligator
Alligator
2010
17 tracks
Genre: Dance
Sainthood
Sainthood
2009
13 tracks
Genre: Alternative
Hell - Single
Hell - Single
2009
1 tracks
Genre: Alternative
Live Session (iTunes Exclusive) - EP
Live Session (iTunes Exclusive) - EP
2008
5 tracks
Genre: Alternative
Back In Your Head (The Complete Collection)
Back In Your Head (The Complete Collection)
2007
13 tracks
Genre: Alternative
I'll Take the Blame - EP
I'll Take the Blame - EP
2007
4 tracks
Genre: Alternative
The Con
The Con
2007
14 tracks
Genre: Alternative
So Jealous
So Jealous
2004
14 tracks
Genre: Alternative
If It Was You
If It Was You
2002
12 tracks
Genre: Alternative
This Business of Art
This Business of Art
2000
11 tracks
Genre: Alternative
Under Feet Like Ours
Under Feet Like Ours
1999
13 tracks
Genre: Alternative