Home K Karen Matheson

Calbharaigh Lyrics

Chaneil mo shul air Calbharaigh My eye is not on Calvary
No air Bethlehem an aigh Or on blessed Bethlehem
Ach air cuil ghrod an Glaschu But on a putrid back alley
in Glasgow
Far a bheil an lobhadh fas Where everything rots as it
grows
Agus air seomar an Duneidin And on a room in Edinburgh
Seomar bochdain is craidh A room of poverty and suffering
Far a bheil an aoghainn creachdainn Where the infant, all
scabs and sores
Ri aonagraich gu bhas Wallows 'til death
(2x) (2x)

Chaneil mo shul air Calbharaigh My eye is not on Calvary
No air Bethlehem an aigh Or on blessed Bethlehem
Ach air cuil ghrod an Glaschu But on a putrid back alley
in Glasgow
Far a bheil an lobhadh fas Where everything rots as it
grows

Official Karen Matheson website: www.karenmatheson.com

search amazon for Calbharaigh mp3 download
Browse other artists under K: K2 K3 K4 K5 K6


Karen Matheson - The Dreaming Sea
KAREN MATHESON - CALBHARAIGH
is the track #12 from the album The Dreaming Sea which is released on 1996. Genre: Pop | Record Label: 1996 Survival Records Ltd
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/karen-matheson-calbharaigh-lyrics-583846.html'>phonelyrics</a>