Home K Kolariah Band

Daygon Ka Lyrics

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot

Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw
Balaan, dalaygon nga Dios

Karon ang adlaw sa Dios
Karon ang adlaw sa pagdayeg ug pagsimba
Ibayaw ang atong kamot

Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw
Balaan, gamhanan ang Dios

Daygon ko Ikaw
O Dios na labing gamhanan
Magtuboy Ka sa among pagsimba

O Dios na wa'y kausaban
Hangtod sa kahangturan
Daygon ko Ikaw sa wa'y katapusan

search amazon for Daygon Ka mp3 download
Browse other artists under K: K2 K3 K4 K5 K6


KOLARIAH BAND - DAYGON KA
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/kolariah-band-daygon-ka-lyrics-961296.html'>phonelyrics</a>