Home M Moonlight

Belibaste Lyrics


Jak wiele anio³ów
Musia³o p³akaæ
Jak wiele rzek
Trzeba by³o zawróciæ
Jak wielu ludzi
Musia³o zgin³æ
Dla srebra i z³ota

Jak wiele dzieci
Musia³o umrzeæ
Jak wiele gór
Przesuniêto
Jak wiele dusz
Sprzedano
Za srebro i z³oto

Ale ziemia nam wybaczy
Jesteœmy tylko ludŸmi
Ona zawsze bêdzie z nami
Nawet gdy zap³on³ stosy
Za srebro i z³oto

Ale ziemia nam wybaczy
Jesteœmy tylko ludŸmi
Ona zawsze bêdzie z nami
Nawet gdy oddamy wszystko
Za srebro i z³oto


search amazon for Belibaste mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - BELIBASTE
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-belibaste-lyrics-149701.html'>phonelyrics</a>