Home M Moonlight

Jak Ryby Lyrics


Do szyby wo³am
W wodzie s³owa nieodgadnione
Co tylko powiem
To i tak nie... nie... nie... nie... mogê
Nie mogê

Do szyby wo³am
W wodzie s³owa nieodgadnione
Co tylko powiem
To i tak nie... nie... nie... nie... mogê
Nie mogê

£ez nie widaæ
Woda kryje wodê
I wygl³dam jak têpy b³azen
Przez szybê zagl³dam...
Przez szybê zagl³dam...
Przez szybê...

Wszyscy oczy razem patrz³ na mnie

Ja po prostu stojê
I nic siê nie dzieje
Nic siê nie dzieje...
Nic siê nie dzieje...

Diamenty lœni³ce
Jak oczy grzesznych kobiet
Wygl³daj³ jak
Gwiazdy w d³oniach
Gwiazdy...

Jak s³owa


search amazon for Jak Ryby mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11


MOONLIGHT - JAK RYBY
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-jak-ryby-lyrics-149719.html'>phonelyrics</a>