Home M Moonlight

Stadium Wiary Lyrics


Poziomy siê koñcz³
Odarte powracaj³

Tak, tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest i wierzy³am
Tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest
Wino szkar³atne pijê do utraty tchu
¯e gasn³ inne kolory

Dobrze jest jak jest
Mówi³eœ i wierzy³am

Tak, tak.. I mówi³eœ dobrze jest jak jest i wierzy³am
Tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest
Wino szkar³atne pijê do utraty tchu
¯e gasn³ inne kolory

Poziomy wiary mam i nie mam
S³yszê co chcê, co nie chcê, boli
Co konkretnie boli, ciê¿ko powiedzieæ
Noc jest najgorsza, choæ j³ najbardziej kocham
Wino szkar³atne pijê do utraty tchu
Œniê i zapominam

Czujê ból, ju¿ tylko gorycz wina we mnie jest
Nic nie by³o, gdy za rêkê prowadzi³eœ mnie
Bojê siê
Mówi³eœ jutro bêdzie dobrze znów
Ju¿ Ci nie wierzê


search amazon for Stadium Wiary mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11


MOONLIGHT - STADIUM WIARY
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-stadium-wiary-lyrics-149699.html'>phonelyrics</a>