Home M Moonlight

Zmierzch Lyrics


I monotonia...
I chaos...
I krzyk...
A ¿eby tak poprosiæ Boga o chwilê ciszy...
Chwilê ciszy...

Niech tylko ptaki krzycz³ wœród drzew
Niech las p³onie mnogoœci³ odcieni
Niech fale walcz³ z piaskiem o l³d
Gwiazdy ton³ w garniturze chmur...

Przytul mnie
Ju¿ nic nie widzê
Nic nie s³yszê
I nie czujê

Niech tylko ptaki krzycz³ wœród drzew
Niech las p³onie mnogoœci³ odcieni
Niech fale walcz³ z piaskiem o l³d
Niech gwiazdy ton³ w garniturze chmur...

Przytul mnie
Ju¿ nic nie widzê
Nic nie s³yszê
I nie czujê

Niech ludzie zamilkn³ na chwilê...
Na zawsze
A ludzie zamilkn³ na chwilê...
Na zawsze
A ludzie zamilkn³ na chwilê...
Na zawsze
A ludzie zamilkn³...


search amazon for Zmierzch mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - ZMIERZCH
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-zmierzch-lyrics-149712.html'>phonelyrics</a>